Abilds skola omkring 1905

  Lärare Johannes Erlandsson tjänstgjorde i Abild 1870-1917. Sittande längst bort till höger Sven Johansson Ryd (Ryd 3:1 ”Ingemars” se Abildsboken sidan 330-332) övriga är okända.
  Fotot troligen inlämnat av Emmy Andersson född Bergstrand.
  Från Abilds hembygdsförenings arkiv.

  Tillhör bildgalleri

  Platser
  Fler bilder från Abild församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Jan Svensson
  Har ni några bilder eller text kontakta 0708-824906 e-post jan39@telia.com

  Källa