Andelsbevis Abilds bygdegårdförening

  Vid sammanträde i Abilds skola den 30 januari 1943, behandlades frågan om byggande av en hembygdsgård i Abild. Flera talare framhöll det stora behovet av en samlingslokal i orten. Mötet valde en kommitté för utredande av frågan. Till kommitteen valdes Johan B Appelgren, Stig Björkengren, Gustav Karlsson, Mogens Treschow samt Bror Bergstrand.
  Kommittén sammanträdde den 12 februari 1943. Då meddelade Mogens Treschow att ”godsägare herr Niels Treschow, Hjuleberg å Brädden skänka antingen tomt till hembygdsgård eller själva torpet Brädden, därest uppgörelse kan träffas med arrendatorn Anders Johansson, som har kontrakt å torpet till 1945. Ordf. tackade för den storslagna gåvan.
  Ett år senare den 15 mars 1944 erhöll kommittén ett gåvobrev från ägarna till Hjuleberg. Mer om detta kan man läsa i Abildsboken sidan 355-362.

  Andelsbeviset finns i hembygdsföreningen arkiv.


  Fler bilder från Abild församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Jan Svensson
  Har ni några bilder eller text kontakta 0708-824906 e-post jan39@telia.com

  Källa