Småskolan i Abild 1936

  1) OKÄND, 2) OKÄND, 3) Anna Lisa Möller (vikarie i 3 terminer 1936-1937), 4) Signe Henningsson (dotter till Rut Henningsson bodde hos morfar och mormor Alfred och Amanda Henningsson Brädden senare Lugnet, uppgifter från Solveig Oskarsson kusin till Signe), 5) Greta Nilsson född 1927 Torberg, (dotter till Nils Persson och hans hustru Karin), 6) Anna Olsson född 1928 Ryd, 7) Maj Björkengren Abilds by, 8) Gunborg Svenningsson Grinnared, 9) Asta Ahlberg född 1928 Hjuleberg, 10) Okänd, 11) Uno Torsson född 1927 Klevedal 12) Svea Stensson född 1927 Möllan Sannarps kvarn, 13) Gulli Pettersson född 1927 Skogsgård, 14) Ture Persson född 1927 Torstorp, 15)Kurt Ivansson född 1927 Ekelund, 16) Vera Appelgren född 1928 Kranstorp, 17) Elsa Johansson Hjuleberg (fadern hette Per Gustav Johansson), 18) Viola (efternamn och var hon kom ifrån okänt), 19) Ingrid Torsson född 1927 Klevedal (tvillingsyster till Uno Torsson).

  Foto och namnuppgifter från Vera Johansson född Appelgren.


  Fler bilder från Abild församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Jan Svensson
  Har ni några bilder eller text kontakta 0708-824906 e-post jan39@telia.com

  Källa