Baptistkapellet Elim

  Den 28 maj 1893 bildades vid Skira Brevens Baptistförsamling av 77 personer ur Askers Baptistförsamling.

  J T Gripenstedts noteringar 1897: ”Derjemte erhålla baptisterna genom sina ombud Ström och Eriksson även kontrakt på en tomt vid Kullavägen att der uppföra bönhus jemte bostad för en familj. Jag drog visserligen länge i betänkande att bevilja baptisternas begäran, synnerligast som detta medgifvande naturligtvis kommer att föra med sig att liknande framställningar kommer att göras af godtemplare och andra samfund, men jag gaf med mig. Visserligen är jag ingen vän af detta församlingsväsen, som nu är så modernt, utan tror det vara önskligare ”att hvar och en sin syssla sköter” i all anspråkslöshet, men att spjerna mot tidens fordringar och idéer går ej gerna i längden.

  När kontraktet var skrivet byggdes Elimkapellet med plats för drygt 300 personer. År 1908 var församlingen som störst, 100 medlemmar.

  Den nya Baptistkyrkan vid nuvarande Kapellvägen invigdes 1960. 1967 nedbrändes Elimkapellet av Kilsmo brandkår.

  Tillhör bildgalleri

  Platser  Bebyggelselämning

  Fler bilder från Asker församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Elisabet Broms
  Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.

  Källa