Kaffekalas vid Hägdarve

  Kaffekalas vid Hägdarve 403, från vänster Samuel Tingström från Visby, som vikarierande som lärare vid När skola; hans hustru Ebba Tingström; Torsten Henrikssons pappa Henrik Pettersson Hägdarve 403 (1899), framför bordet Petter Olsson Öndarve 880 (1873); Henriks mamma Hulda Pettersson Hägdarve 403, fdd Ingmansson i Hemse; Henriks pappa Hjalmar Pettersson Hägdarve 403 (1871), född vid Hägdarve 106; Anna Hansson Bosarve 409, född Jakobsson i Burs.

  Tillhör bildgalleri

  Platser
  Fler bilder från När församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Solveig Larsson
  larsson.smiss@telia.com

  Källa