Den kyrkliga syföreningen

  kyrklig syförening ca 1930. Övre raden från vänster 1. Maria Petersson Bosarve 178 (1877), född Jakobsson och Berith Lindströms farmor 2. Emma Gardsteth Hägdarve 141 (1876), född Boberg vid Mickels LB; 3. Karin Larsson Hallbjärs 619 (1897), född Jakobsson vid Bote 556; 4. Magda Thompsson Dalbo 474 (1888),född vid Frigges 342; 5. föreståndaren för poststationen Lina Husander Hallute LH (1859), 6. Amanda Jakobsson Bosarve 166 (1877), född Johansdotter vid Frigges 339; 7. Maria Gislander. gift med mejeristen; Nedre raden från vänster 1. Hulda Petersson Hägdarve 403, född Ingmansson från Hemse och Torsten Henrikssons farmor; 2. Selma Jakobsson Öndarve 880 (1877), född Pettersson vid Frigges 342; 3. Karolina Larsson Frigges342 (1870),född Johansdotter; 4. Vendla Eklund Hallute 124 (1867); 5. Emma Hansson Gangvide 503 (1875),född Nilsdottervid Rikvide 625; 6. Amanda Larsson Hallbjänne 698 (1873), född Bodin.

  Tillhör bildgalleri

  Platser  Församling

  Fler bilder från När församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Solveig Larsson
  larsson.smiss@telia.com

  Källa