Långås gård, äldre bild.

  Långås gård har troligtvis medeltida anor. Morups klostergods drogs in till kronan 1536 i samband med reformationen. Den förste kände ägaren till Långås gård är Christiern Munck. Han var hövitsman på Ackershus slott i Norge. År 1561 blev han ägare till Långås säteri. Frantz Rantzau ägde gården i början av 1600-talet. Hans dotter Sofia blev gift med Mogens Gyldenstierne till Fulltofta. Han var hövding över Varbergs län. Hans dotter Hilla gifte sig 1632 med Niels Parsborg till Lunderup, denne står som ägare till Långås 1648. År 1684 innehades gården av landskamreren Lars Tollert, vilken blev adlad under namnet Lindeflycht. Han dog 1693. Hans dotter Anna Britta står 1725 som ägare till säteriet. Anna Britta var gift med överinspektören Veldick Berg. Anna-Britta dog 1734 på Lindhult som också hörde till hennes släkt.
  År 1725 hörde under Långås nio frälsehemman och tre torp. Av frälsehemmanen var sex stycken år 1684 vunna från kronan genom byte.
  Nästa ägare är fru överstinnan Maria Wennerstierna. I 1752 års jordebok är överstinnans arvingar antecknade som ägare till gården. En av hennes döttrar gifte sig med en kapten Claes Hierta, vilken därefter står som ägare. 1780 tillhör gården E. M. Lilliehöök på Lindhult. Långås ärvdes sedan av hans döttrar Lunetta Johanna och Charlotta. Lunetta Johanna levde längst och dog på Långås 1847. sedan köptes gården av sjökaptenen S. Carlsson. När han och hans maka avlidit delades gården i fem arvslotter. Själva huvudgården inköptes av Anders Petter Johansson. Denne skänkte jord till Västkustbanans sträckning över gårdens ägor. Efter hans död styckades gården upp i tomter och bebyggelse uppstod i det som senare blev Långås stationssamhälle.

  Bildinformation

  Bildtext
  Hämtad från boken "Torpare, backstugsittare och bönder" av Maj-Britt Bennheden.

  Tillhör bildgalleri

  Platser
  Fler bilder från Morup församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Nial Rosgardt
  Föreningsredaktör för Bygdeband Morup-Stafsinge Hembydsförening kontakt , nial.nros@gmail.com , tel 034694238. 0706215708

  Källa