En rekordartad aktivitet inom Röda korset på Gotland

  Gotland håller sina positioner sin position som ett av de bästa Röda kors-länen i Sverige. Medlemsprocenten i förhållande till öns totala folkmängd har nu passerat 23 procent-strecket. Ute i kretsarna har medlemsantalet minskat något men totalt har emellertid ökningen varit 477.
  -Den ökningen sammanhänger med att intresset bland gotlandsungdomen ökat för RK:s verksamhet, ett faktum som man noterar med särskild glädje, säger RK:s distriktssekreterare på ön, överstelöjtnant Sigurd Hammar.

  På lördag håller RK-distriktet årsstämma på Borgen i Visby och i den berättelse som sammanställts till den framgår vidare att inte mindre än 8 nya URK-avdelningar bildats under 1975. Distriktet har därigenom fått en ungdomsorganisation på mer än 2.000 medlemmar. Av de rena landsbygdskretsarna ligger När i täten med 317 medlemmar. Det är för övrigt inte ovanligt ute i dessa kretsar att varannan eller var tredje ”sockenbo” är medlem i Röda korset. 1975 fyllde Röda korset på ön 60 år och det jubileet fick en särskild glans av att generalsekreteraren i Internationella Röda korset, Henrik Beer, Genéve, deltog i dess firande. Distriktet fick då också ny ordförande i och med att den nye landshövdingen Einar Gustafsson trädde till.

  Flera glädjeämnen
  Jubileet bäddade tydligen för en extra ansträngning till olika insatser bland kretsarna ty inte enbart den totala medlemsökningen hör till glädjeämnena utan också t.ex. insamlingsverksamheten, utbildningen inom olika grenar o.s.v. har accelererat. I riksinsamlingen fick man ihop hela 66.000 kronor, 18.300 lotter i rikslotteriet såldes och för Vietnam-Kambodja inflöt 33.000 kr. URK hade en särskild insamling till Gambia och den gav 8.586 kr. Kursverksamheten har också varit mycket livlig och nämnas kan att ytterligare vägsamariter och hemvärnssamariter grundutbildats. Inom den sociala verksamheten har fortsatt utbildning skett av bl.a. vårdare av sjuka i hemmen. Ävenså har en omfattande rekreations- och handikappverksamhet ägt rum.

  Höjd medlemsavgift
  Ekonomiskt sett är att notera att betydande kostnadsökningar ägt rum på främst förvaltningssidan och en höjning av medlemsavgiften framstår därför som mycket angelägen. Intäkter och utgifter uppgår till 795.651 kr medan balansräkningen omsluter 298.679. Stiftelsen Gotländska Röda korsets katastroffond hade i tillgångar vid årets slut 14.715 kronor.

  Medaljregn
  Vid lördagens distriktsstämma som inleddes med musik av regionmusiken och hälsningsanförande av landshövdingen kommer också ett antal utmärkelser att delas ut.En grupp från URK-föreningen Muren i Fardhem skall sjunga en bukett visor innan fru Anna-Lisa Hedvall talar om Röda korsets nationella verksamhet. Det ämnet torde hon väl behärska eftersom hon är chef för Röda korsets internationella sektion. Stämman avslutas med ett samkväm.

  Här följer utmärkelserna:
  SRK:s förtjänstmedalj i Guld 5:e storleken: Arne Lindahl, Visby.
  SRK:s förtjänstmedalj i Silver 8:e storleken: Julia Åkerbäck, Hejde.
  SRK:s förtjänsttecken med diplom: Elise Hansson, Näs. Claes Jacobsson, Näs. Fredd Danielsson, Fole. Henrik Söderberg, Hejde. och David Sandgren i Källunge.
  SRK:s förtjänstplakett i Silver: Aina Björkman, Lye. Carl-Axel Broander, Källunge. Birgit Mattsson, Hejde. Svea Nyman, Sanda-Västergarn. Greta Olsson, Sanda-Västergarn. Britta Larsson, Eksta. och Kurt Söderström, Grötlingbo.
  SRK:s förtjänstplakett i Brons: Signhild Olofsson, Grötlingbo.
  SRK:s förtjänstmärke: Eino Hellgren, Ala. Erik Boman, Hellvi. Einar Lindström, Rone. Sven Bogren, Rute och Bror Lindgren, Träkumla.

  Gotländsk RK-man får medalj i Guld
  Vid Röda korsets distriktsstämma på Borgen på lördag får försäljningschefen Arne Lindahl i Visby ta emot förtjänstmedalj i guld, femte storleken. En unik utmärkelse. Arne Lindahl är värd uppmärksamheten efter många års träget RK-arbete.
  -Jag kom med i RK 1939, när kriget bröt ut, berättar han. -Då var jag 18 år och tyckte att jag borde göra en insats på något sätt. Jag såg en annons om att Röda korset ordnade en olycksfallskurs i St.Olofs gamla lokaler, intill Domkyrkan, och jag anmälde mig. Efter den kursen på 20 timmar fortsatte jag så småningom med en vidareutbildning på 60 timmar och sedan har jag under åren gått igenom olika befälskurser. Så småningom har jag också engagerat mig i styrelsearbetet. Det är 30 år sedan jag första gången fick ett styrelseuppdrag. Senare blev jag kassaförvaltare i Visby-kretsen och i Marsgaisten.
  -Rk arbetet tar all fritid. Någon hobby har jag inte. Sommarstugan och hemmet och familjen tar också sin tid.
  -En gång har jag varit i Amerika på en resa för firman. Annars har det heller inte blivit något resande.
  -Jag tycker RK gör ett betydelsefullt arbete. Härifrån har vi kunnat ge hjälp till olycksdrabbade och jordbävningsoffer i Italien och syd-Amerika bl.a. Men även inom landet gör RK insatser. på somrarna bjuder vi gamla och handikappade på utflykter till Varvsholm bl.a. En omväxling i en säkerligen enahanda vardag.
  -Många gånger har Röda korset varit föregångare, bl.a. när det gäller bastubyggande och fotvård. Senare har kommunen eller staten tagit vid och RK har kunnat koppla över till andra uppgifter.
  -Nu för tiden är det emellertid svårare än förr att få folk att ställa upp i sådant här ideellt arbete. Under krigsåren ville så många vara med. Nu har de flesta människor så mycket att tänka på så Röda korset och andra ideella organisationer får anstränga sig för att dra till sig intresset.

  Bildinformation

  Land
  Sverige.
  Län
  Gotland.
  Platsens alternativa namn
  Visby.
  Bildtext
  Arne Lindahl får guldmedalj efter många år i Röda korset.
  Namn, personer i bild
  Arne Lindahl.

  Personer i bilden


  Fler bilder från Röda Korset Sverige:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Frida Pettersson

  Källa