På Toften,Vintern 1933.

  Judit Söderberg bakom kälken. Artur Söderberg sitter på kälken och framför honom skollärare i Stärte, Sven Rosenlunds
  hustru Agnes Lilly med dotter Marieanne.

  Personer i bilden


  Fler bilder från Östervåla församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Dag Westerlund
  Bygdebandsinläggare för Östervåla Hembygdsförening. Ändringar, tillägg och bilder sändes till daggewe@live.com

  Källa