Stenstagården

  Denna byggnad har ursprungligen stått vid Stenby (Stensta by) och varit boställe för korpraler och underofficerare under Stensta rusthåll. Byggnaden stod färdig att tas i bruk 1791. År 1938 flyttades den till nuvarande museiområde. Stenstagården är av parstugetyp med förstuga och kammare i mitten, kök till höger och storstuga till vänster. Det valmade taket, som ursprungligen var torvtäckt, lades vid restaureringen 1938/39 med enkupigt tegel. Ytterdörrarna kommer från ett gammalt hus i Fågryte och bergslagskaminen i storstugan är skänkt av August Löthgren, Läbbesta. Huset invigdes som hembygdsmuseum sommaren 1939. Som en kuriositet kan nämnas att sortjuven Lasse-Maja enligt egen uppgift tjänade piga hos en kvartermästare, som bodde i detta hus. En episod i Lasse-Majafilmen är inspelad här.


  Fler bilder från Fellingsbro församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Ann-Jeanette Karlsson
  Jag heter Ann-Jeanette Karlsson och är föreningsredaktör för Fellingsbro hembygdsförening, ni kan nå mig på telefon 070-2104634 eller e-mail ann-jeanette.k@telia.com om ni har bilder eller vet något om bilderna jag har lagt upp här på bygdeband.

  Källa