Gottlund

  Ristning i flata berget:
  Information om Gottlunds ristning

  Ristning i berg av Carl Axel Gottlund år 1821.

  År 1817 reste en finsk student, Carl-Axel Gottlund, genom de mellansvenska finnmarkerna. Hans ärende var att undersöka den finska kulturens tillstånd där.
  Han lär ha i flera socknar skrivit in de finska släktnamnen på finnar som prästerna försvenskat !

  Ur Arvid Ernviks intervju med Kristina på Ramla:
  Ernvik: Dä va en finne en gång som hette Gottlund som for ikring på trakten här och besökte alle skogera här. Han skulle ha satt opp en minnessten där på berget nere vid sjön (N.Yxesjön öst dammen) syntes den till någon gång i Kristins barndom ?
  Kristina: Nää-äj.
  E: Dä skulle stå: C A G 1821 ( attanhundratjugeett).
  K: Jasså.
  E: Ja en stor sten oppe på berge där.
  K: Attanhundratjugeett var mor mi född, (Jasså) nej den ha jä inte hört tals om.
  E: Då va den borte redan när Kristin va barn, di kanske sprängde sönnern när di byggde dammen ?
  K: Ja dä kunne väl hänne dä.
  E: Te sten i dammbyggnaden.
  K: Ja dä kunne väl hänne dä. ( Intervjun fortsätter med Hedsågen/dammen).

  INSKRIPTION Järnskog finnskog JHF-skylt 22 Mollungsheden.
  Den finska studenten Carl Axel Gottlund
  besökte den här platsen på en av sina resor
  i finnbyggderna. ”Jag högg mitt namn i
  klippans högsta knöl jämte årtal” C. A. G. 1821.

  Järnskogs Hembygdsförening


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på adressen rickardloberg@bredband.net

  Källa