Lerbo kyrkskola

  Redan 1848 bedrevs skolundervisning vid kyrkan och 1862 byggdes en skola. 1889 uppfördes en ny byggnad, som år 1912 kom att bli kyrkskola. Läsåret 1932/33 var 70 barn inskrivna i Lerbo kyrkskola. Den 9 juin 1968 avslutades epoken skolor i Lerbo. Från och med detta år flyttades barnen med skolskjutsar till skolorna i Valla och Sköldinge. Hösten 1978 revs skolbyggnaden, till höger i bild.

  Bildinformation

  Fotograf
  Sten Jogren.
  Fototid
  1950-talet.

  Fler bilder från Lerbo församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Hans Bergh
  Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com

  Källa