Varbro skola i Sköldinge

  Under år 1899 uppfördes skollokalerna vid Varbro. Skolans uppgift som undervisningslokal upphörde i och med centralskolans tillkomst 1950.
  Byggnaden är numera i privat ägo.

  Bildinformation

  Fotograf
  Okänt.
  Fototid
  Okänt.

  Fler bilder från Sköldinge församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Hans Bergh
  Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com

  Källa