Fabrikens vägbro med järnvägsbron

Vrena vägbro för fabrikens interna transporter byggd på 19500-talet. Nedom den, på stenfundament, ligger järnvägsbron på stenfundament.
Längs ner mot utloppet skymtar bron för den smalspåriga järnvägen som användes för att transportera virke från sågen till stabbarna söder om ån.

Bildinformation

Fotograf
Okänd.

Fler bilder från Vrena församling:

Visa fler bilder ›


Publicerad av

Göran Malm
Jag är en av redaktörerna för Bygdeband för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 070 58 50 151 eller skriv till mig på adressen a.g.malm@telia.com

Källa