Fabrikens vägbro med järnvägsbron

Vrena ”lokala” järnvägsbro för stickspåret från stationsområdet över till åns södra sida. Den ombyggdes 1978 då spåret togs bort. Den är nu en vägbro för fabrikens interna transporter.
Nedom den, på vackra stenfundament, ligger den ”ordinarie” järnvägsbron på vilken ett tåg med ånglok är på väg västerut mot Vrena station.
Längs ner mot utloppet skymtar bron för den smalspåriga järnvägen som användes för att transportera virke från sågen till stabbarna söder om ån.

Bildinformation

Fotograf
Okänd.
Fototid
Tidigt 1950-tal.

Fler bilder från Vrena församling:

Visa fler bilder ›


Publicerad av

Göran Malm
Jag är en av redaktörerna för Bygdeband för Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 070 58 50 151 eller skriv till mig på adressen a.g.malm@telia.com

Källa