Stugan Frigga

Frigga är ett timrat bostadshus som förefaller vara uppfört under 1700-talets andra hälft. Det har en mycket välbevarad exteriör med panelklädd fasad, inbrädade knutar samt vackert valmat tak.

Huset har, åtminstone under 1800-talet, rymt två lägenheter och hade då också en numera riven utbyggnad mot Söderlingska trädgården. 1943 upphörde den att fungera som bostad och har sedan dess använts som förenings- och samlingslokal åt en rad olika sammanslutningar, bl.a. Ordfront, Socialistiska partiet, Attac, Naturskyddsföreningen och Nej till EU. Idag är Frigga hem åt Gothenburg Fringe Festival, en årlig scenkonstfestival.

Bildinformation

Fotograf
Okänd.
Fototid
Mars 1953.
Land
Sverige.
Län
Västra Götalands län.
Copyright
Creative Commons by-nc-sa.
Förvaring
Föreningen Gamla Majgrabbars arkiv.

Tillhör bildgalleri

PlatserSmåhus, Villa, Stuga, Hyreshus

Fler bilder från Göteborgs Carl Johan församling:

Visa fler bilder ›


Publicerad av

Johan Lundin
Föreningsredaktör på Bygdeband och arkivarie i Föreningen Gamla Majgrabbar, Göteborg. Kontakt: 070-466 55 87 hjohanlundin@hotmail.com

Källa