Stugan Gilgal

Den lilla stugan Gilgal uppfördes möjligen redan under 1700-talets första hälft. Huset har en mycket ålderdomlig och bibehållen karaktär och har till skillnad från grannhusen fungerat som bostad in i våra dagar.

Bostadsbristen var stor i det gamla Majorna och Gilgal är ett bra exempel på hur trångt många bodde. År 1865 rymdes två familjer bestående av elva familjemedlemmar. De två portarna till förstugan indikerar att stugan troligen bestått av två separata lägenheter. Främst har den bebotts av arbetarfamiljer, inte sällan med anknytning till hamnen. De första namngivna personerna i stugan återfinns år 1763, då timmerman Christian Börjesson och en Jonas Hallberg bodde här. I modern tid har Gilgal kommit att förknippas med den ryskfödde konstnären Eino Hanski som bodde här fram till sin död år 2000.

Bildinformation

Fotograf
Okänd.
Fototid
1930-tal.
Land
Sverige.
Copyright
Creative Commons by-nc-sa.
Bildtyp original
Fotokopia.
Län
Västra Götalands län.
Förvaring
Föreningen Gamla Majgrabbars arkiv.

Fler bilder från Göteborgs Carl Johan församling:

Visa fler bilder ›


Publicerad av

Johan Lundin
Föreningsredaktör på Bygdeband och arkivarie i Föreningen Gamla Majgrabbar, Göteborg. Kontakt: 070-466 55 87 hjohanlundin@hotmail.com

Källa