Åhmanska gården i Majorna

Åhmanska eller Åhmanssonska gården uppfördes 1862 åt handlande Carl Albin Borgström, efter att en förödande brand härjat i området. Huset på Allmänna vägen 18-20 (Majornas 3.rote nr 88) fungerade som kombinerad handelsbod och bostad åt familjen och är ett av stadsdelens första bostadshus som uppfördes i sten. Fastigheten innefattade även flera ekonomibyggnader samt en stor trädgård som sträckte sig ända bort till nuvarande Djurgårdsskolan.

Egendomen hamnade under 1870-talet i repslagarfabrikör Charles Åhmanssons ägo och det är efter honom stället fått sitt namn. Charles Åhmansson var inflyttad Göteborgare, född den 12 december 1822 i Kullerstad socken utanför Norrköping. I Göteborg gifte han sig med Johanna Dahlström, dotter till ägaren av Gathenhielmska huset och repslageriet på Bangatan. Paret Åhmansson avled kring sekelskiftet 1900 och i samband med detta hamnade fastigheten i ny regi. Den väldiga trädgården, som nästan mer var att betrakta som en park, blev under familjen Åhmanssons tid känd i trakten för sin mycket vackra blomster. Efter deras död minskade trädgården i både prakt och omfång i samband med att Kommendörsgatan började planeras och läggas ut. Stora delar av den fanns dock kvar fram till 1915 då tomten styckades av och bebyggdes med de landshövdingehus vi ser på Kommendörsgatans östra sida idag. Någon länga och gårdshus stod kvar på själva gårdsplanen ytterligare ett tiotal år innan även dessa revs.

Åhmanska gården fortsatte att fungera som bostad ett tag och inrymde också ett café med uteservering på gårdsplanen. 1919 ställdes det i ordning för att bli Göteborgs stads första yrkesskola och under beredskapsåren startades på initiativ av flygvapnet en flygmekanikerskola här. Det var en eftertraktad, tvåårig utbildning som gick att söka direkt efter folkskolan. Det måste ha varit en lite märklig syn, för på gårdsplanen placerades under kommande år en rad olika flygplan. Det första planet som togs hit var en B4 Hawker Hart, ett gammalt störtbombflygplan som tjänstgjort vid F6 i Karlsborg.

Under början av 1950-talet ändrade flygvapnet sin utbildning och skolan i Majorna hamnade i kommunal förvaltning. Den gjordes nu om till en 2-årig yrkesskola för motormekaniker och 1-årig för verkstadsmekaniker. Själva verkstaden var inredd i fastighetens bottenplan med svarvar, fräsar, motorer och diverse verktyg. På ovanvåningen låg omklädnings- och lunchrum och i ett numera rivet hus på innergården hade teorisalen förlagts. I det huset höll även skolans vaktmästare till. Under 1980-talet gjordes fastigheten åter om och kom att fungera som dagis fram till att allvarliga mögelskador uppdagades 2007. Huset stod därefter tomt i ett antal år, men har nu åter renoverats och återtagit sin ursprungliga funktion som bostad.

Av Åhmanska gården återstår idag bara själva bostadshuset. Detta är mycket möjligt ritat av Victor Von Gegerfelt, en av stadens mer inflytelserika byggnadsformgivare efter 1848 och stadsarkitekt i Göteborg mellan 1872-1896.

Bildinformation

Fotograf
Okänd.
Fototid
1915.
Land
Sverige.
Län
Västra Götalands län.
Copyright
Creative Commons by-nc-sa.

Fler bilder från Göteborgs Carl Johan församling:

Visa fler bilder ›


Publicerad av

Johan Lundin
Föreningsredaktör på Bygdeband och arkivarie i Föreningen Gamla Majgrabbar, Göteborg. Kontakt: 070-466 55 87 hjohanlundin@hotmail.com

Källa