Borggårds Bruk – kvarnen

  Den nuvarande kvarnens ålder är okänd. Kvarn har funnit under lång tid på platsen. I boken ”Östergötlands bergslag” av Karl-Erik Bergsten finns markerat på karta en kvarn vid Borggård år 1640. Ombyggnad och modernisering gjordes år 1850. Åren 1935-36 byggdes ny kraftstation vid bruket och kvarnen elektrifierades vid den tiden.
  De senare mjölnarna, räknat från sent 1800-tal och fram till 1960-talet, har varit:
  Peter August Gustavsson född i Hällestad 1854, mjölnare 1884-1901. Karl August Hall född i Ljung 1858, han drev kvarnen 1901-1906. Julius Gerhard Petersson född 1857 i Snaflunda, verksam i kvarnen åren 1906-1910. Karl Johan Martin Andersson född i Vånga 1883, mjölnare åren 1910-1916. Karl Gustaf Petersson f. 1870 i Vånga, mjölnare åren 1916-1926, han flyttade senare till Lämmenäs.
  Från år 1926 drev Sven Georg Ohlman f. 1898 i Hällestad, kvarnverksamhet på platsen till 1962.
  Den sista brödsäden som maldes gjordes av Sven Ohlmans son Karl-Gösta, våren 1963. Därefter användes kvarnen en tid för rensning av utsäde och det maldes fodersäd.

  Bildinformation

  Fototid
  1980.

  Fler bilder från Hällestad församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Yvonne Lindhé
  Föreningsredaktör Hällestads Hembygdsförening yvonnelindhe@gmail.com Telefon 0702328210

  Källa