Lite fakta om åkeriet i Svarttorp 1939-2010.

  Startades av John Valdo 1932
  Övertogs 1/11939 av min far Henrik Gustafsson då med 2 lastbilar
  och l taxibil. Taxirörelsen var vilande mellan 1941 och 1945 p.g.a.
  då rådande omständigheter.
  Transporterna bestod i början mest av mjölk till mejeriet i
  Jönköping ,samt ved och fodervaror till traktens bönder.Ä ven
  levande djur till slakteriet ombesörjdes. Krigsutbottet 1939 ställde
  till en hel del problem. Från 1940 till 1945 fick p.g.a. bensinbristen
  gengasaggregat monteras på båda lastbilarna.Ä ven alla militära
  inkallelser gjorde det svårt att hålla bilarna rullande. Men med
  fantasi och bra kontakter löste det sig någorlunda.
  1946 kom första bilen med tipp. Från slutet på 40-talet och hela
  50-talet blev det mycket asfalttransporter från Mataki i Huskvarna
  och Skånska Cemerit i Forserum. På vintrarna sköttes sandningen
  åt dåvarande vägstyreisen på ett antal vägar i trakten.
  Massaved och timmer hade hela tiden funnits med bland transport-
  uppdragen. Detta kom 1959 att bli en mörk punkt i åkeriets historia
  då min far så tragiskt omkom i samband med timmerlastning.
  På 60-talet blev det en del förändringar. 1964 upphörde taxirörelsen
  som varit med från starten och de sista 19 åren med skolskjutsar som
  huvuduppdrag. Istället införskaffades en tredje lastbil.Mjölklinjen
  som körts varje dag sen starten lades ner 1966. Efter ett avtal med
  Adamssons i Huskvarna gick 2 bilar för deras dotterbolag A-schakt.
  Den tredje bilen nyttjades i huvudsak för vägunderhåll och andra
  transporter åt kunder i Svarttorp med omnejd. 1972 blev nästa
  milstolpe då åkeriet med min mor Lilly Gustafsson som ägare gick in
  som aktieägare i TRANSAB med 2 bilar.
  1978 bildades så Svarttorps Åkeri AB med mina två bröder Allan och
  Gösta och jag som delägare.
  Så rullade det på Transab-bilarna gick mycket med asfalt på somrarna,
  den ena bl.a 24 säsonger i följd hos Skanska, några vintrar snöröjning
  och saltspridning åt vägverket, fram till 1995 då Gösta insjuknade i
  leukemi. Han kom tillbaka i lastbilen året efter men sjukdomen kom
  tillbaka och på våren 1997 avled han i en alltför tidig ålder.
  I dec.1998 efter uppnådd pensionsålder klev Allan ur lastbilen för att
  enbart ägna sig åt adminstrativa uppgifter i företaget. Själv fortsatte
  jag köra ytterligare 12 år, de sista 10 åt Jönköpings Energi AB fram
  till 1/10 2010 när bil och transabaktier såldes till P G schakt&Åkeri
  Habo.
  Harald Henriksson


  Fler bilder från Svarttorp församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Kurt Petersson

  Källa