Ester Söderholm

  Ester Söderholm född Larsson, Aspöja
  Ester Söderholm föddes den 22 september 1884 i Västra Vingåker, Södermanland. Familjen flyttade till Stockholm och när Ester var i åttaårsåldern till Norrköping.
  Hon avlade småskollärarinneexamen i Linköping 1910. Ester kom till Sankt Anna hösten 1911 och bodde då i Backgården på Södra Finnö. Hon tjänstgjorde som ordinarie lärarinna vid Finnö mindre folkskola 1911-1913 med flyttskola halva läsåret på Missjö.
  I maj 1913 flyttade hon till Emteviks skola, där hon tjänstgjorde till mars 1915 då hon fick tjänst vid Kyrkskolan. Hon var den första småskollärarinnan vid Sankt Anna kyrkskola och tjänstgjorde där 1915-1920. Fram till 1919 var tjänsten kombinerad med flyttskola på Trännö under fyra månader.
  1920-05-20 gifte hon sig med hemmansägare Algot Söderholm, Aspöja. Deras dotter Berta föddes 1921 och 1922 fick Ester tjänst vid Aspöja mindre folkskola. Hon var lärarinna där tills skolan tillfälligt lades ned 1940. Då tjänstgjorde hon åter som ordinarie lärarinna vid småskolan i Sankt Anna Kyrkskola till sin pensionering år 1945. Hon bodde där tillsammans med sin dotter och tidvis även med maken.
  Ester Söderholm var liksom sin make varmt religiös och hade en god sångröst. Hon sjöng ofta solo bland annat i Sankt Anna kyrka.
  Ester Söderholm avled 1955-12-18.


  Fler bilder från S:t Anna församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Ingemar Törnqvist
  Föreningsredaktör i Sankt Anna hembygdsförening. Jag kan nås på telefon 0730357415