Skönnerud Skryabron 1878

  Kungörelse.
  Härmed kallas intressenterne i den så kallade Skryabron vid (nedan) Koppoms Bruk att sammanträda på Koppoms Brukskontor thorsdagen den 31te dennes kl. 2 eftermiddag för att taga del af det uppgjorda kostnadsförslag samt med anledning deraf besluta om sättet och tiden för brons ombyggnad.
  Sammanträdet blifver på Koppoms Brukskontor nästa thorsdag kl. 2 eftermiddag.
  Koppom den 26 Jannuarii 1878 H O,Juel

  Bildinformation

  Fototid
  Skrivet 1878.

  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på adressen rickardloberg@bredband.net

  Källa