Rivning av smedjan vid Edet

  Förr fanns vid Edets såg och Kvarn en smedja.
  Uppgifter när det gäller egen smed vid Edet saknas.
  Troligt är att smeden vid Särta, Fritz Ohlin utförde end del smidesarbeten vid Edet.

  Smedjan var belägen i sluttningen av betesvallen och nuvarande kraftstation.
  Alldeles i gamla vägkanten öster om Edsån.
  Har minne av hur rädda vi barn var för den stora, svarta luftbälg som rörde sig bakom smedjans ässja.
  Smedjans yttervägg användes flitigt för affischering Ex:
  Dans i Närlunda hage
  Flygning med passagerare från Sätra Brygga
  Möte – Edets missionshus – Helgelseförbundet

  Bildinformation

  Fotograf
  Göran Ekholm.
  Fototid
  1967.
  Namn, personer i bild
  Einar Ekholm.

  Fler bilder från Undenäs församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Göran Ekholm

  Källa