L335-01-1860-Lars Zetterkvist-03

  Bild från ett omslag till tidningen ”Vårt Hem” år 1937, föreställer troligen professor Lars Zetterquist, Väststuga Långvak.

  Bildinformation

  Förvärvsomständigheter
  Bilden inlämnad av Olle Zetterquist.

  Personer i bilden


  Fler bilder från Arvika västra församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Elvi Eriksson

  Källa