Skönneruds skola

  Måndagen den 18 Februari, eller i morgon 8 dagar dag börjar Wexelundervisning-Skolan i Hemmanet Skönnerud då alla de Barn, som under denna termin, skola begagna läsöfningarne, böra vara samlade på Skolstället, förutnämnde dag kl: 10 f:m: Beted den 10 Februari 1850.
  ………………………………………………..O.Nilsson


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa