Skola 1849

  Kungörelse!
  Skol-commiteens ledamöter att sammanträda i Sockenstugan fjorton dagar idag till efter Gudstjenstens slut att bestämma i hvilka hemman skolan bör hållas i.
  Påteruds rote……..Koppomsfors den 7de Juli 1849
  ………………………………………………………..O. Böriesson


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa