Jernskogs Poststaion 1876

  Kungörelse !
  Till Församlingens kännedom me3ddelas att Järnskogs Poststation kommer hädanefter kommer att för allmänheten hållas öppen fyra /4/ timmar dagligen, neml. från kl. 8 till 10 f.m. och från kl. 5 till 7 em. Koppom den 4 Mars 1876
  H. O. Juel
  genom Fr. Gunborg (?)


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa