Fjärdingsman och Veterinär 1876

  Kungörelse
  Wid den till Fredagen den 29 innevarande December med Järnskogs församling utlysta ordinarie kommunal- stämman kommer äfven att föredragas ett förslag till Kronofjerdingsmän inom Jernskogs Socken för år 1877.
  De föreslagna Kronofjerdingsmännen äro. Drängen Olof Olsson i Boda. Drängen Nils Hansson i Tollesbyn. Drängen Per Nilsson i Norra Lian. Drängen Olof Jonasson i Fjäll. Och Drängen Edvard Nilsson i Nolgård.
  Och skall Kommunalstämman gifva sitt uttalande öfver förslaget. Äfven kommer att föredragas ett af Nordmarks Härads Hushållsgilles bestyrelse gjordt förslag att Härads boerna skall öka den blifvande Weterinärläkarens fasta lön med ett öre af hvar jordbruksfasighets fyrk. Mot vilkor att Veterinär-läkaren till förbindes att inom distriktet tillämpa en föreslagen Taxa.
  Förslaget är hos mig att tillgå för påseende.
  Fjuserud den 23 December 1876…………….Nils Olsson Fjuserud
  Uppl. d. 28/12 1876 af ????


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa