Yxesjösågen 1874

  Samtlige Delägarne uti Yxesjösågen kallas att sammanträda Lördagen den 19 innevarande September, för att avsluta 2 års Räkningar samt bestämma reparation på Boningshuset, och erinras de frånvarande att åtnöja sig med de närvarandes beslut och bestämmelse.
  Sammanträdet blifver Yyxesjösågen Lördagen den 19 September kl. 10 fm.
  Beted den 12 September 1874
  Nils Gunnarsson


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa