Å02-1909-Ålgårdens skola-Skolfoto-01

  Ålgårdens skola 1909-1910.
  Sittande första raden:
  1) Torborg Lindström, 2) Alma ve Kvarna (Fjäll), 3) Anna ve Lillälva, 4) Selma på Tomta Berget, 5) Hilda i Nyänga, 6) Mari i Norstuga (Åsen)
  Sittande andra raden:
  1) Anna på Glasberget, 2) okänd, 3) Lärarinnan, 4) Rut i Myra, 5) Ellen på Nyby,
  Stående från vänster:
  1) Albert på Näset, 2) Johan Fjäll, 3) Göran på Göktorpet, 4) Albin i Lund, 5) okänd (ev. Samuel på Stortorpet), 6) Knut i Väststuga, 7) Torsten på Källern.

  Bildinformation

  Förvärvsomständigheter
  Bilden inlämnad av Olle Zetterquist.

  Personer i bilden


  Fler bilder från Arvika västra församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Elvi Eriksson

  Källa