Flyttattest.

  Nr:40. Bruks Bokhållaren Fredrik Wilhelm Jacobsson
  född d. 4/12 år 1836 uti Christinehamns församling,
  flyttar från Löfstaholm uti Lysviks församling,
  Flyttar från Löfstaholm uti Lysviks församling,
  dit han ankom från Christinehamns församling år 1856,
  till Koppoms Bruk uti (Arvika ?) Koppoms församling.
  Läser innantill godkänd
  ” utantill ”
  Förstår Salighetsläran: Försvarligt
  Vid Catechismiförhör ——?
  Begott H. H. Nattvard sednast d. 18/10 1857
  Vid Beväringsmönstring kasserad 1857
  Till äktensakap ledig, enligt utlysning
  Till arbete…………………. Haft vacc ! koppor.
  Mantalsskrifning härstädes är icke hållen för nästa år.
  Attesterar, Lysvik d. 15 November 1857
  …………………CF.Leufstedt
  ……………….. , , v: Com.


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på adressen rickardloberg@bredband.net

  Källa