Furuvik 1946, grundläggning


    Fler bilder från Husby-Rekarne församling:

    Visa fler bilder ›


    Publicerad av

    Erik Andersson
    Jag heter Erik Andersson och är engagerad i styrelsen för Husby-Rekarne hembygdsförening. Född och uppväxt vid Löt i Hållstatrakten och bosatt där eller i Eskilstuna merparten av mina vuxenår. Jag kan nås på erik.andersson@tyfonmail.se eller på telefon 016-21054,