Bredaryd

  Bredaryds kyrka uppfördes med Voxtorps kyrka som förebild, efter en ritning
  daterad 1851. Den medeltida kyrkan på platsen revs samma år, 1863, som den nya
  kyrkan uppfördes. Arkitekt var A Langlet, murarmästare var Elias Pettersson från
  Sandhult och snickarmästare Bengt Andersson från Villstad. Kyrkan med omgivande
  kyrkogård har ett framträdande höjdläge mitt i tätorten, omgiven av en terrassering
  med en kallmurad stenmur. Kyrkan i sten har en vit spritputs, långhusets och
  sakristians tak är täckta med svart skiffer lagt i diagonal och det halvrunda korets och
  tornets tak är täckta med fjällskiffer. Tornet kröns av en glasad lanternin med koppartak.

  Ni kan läsa mer om Bredaryds kyrka, på Jönköpings länsmuseums hemsida:
  Bredaryds kyrka

  Tillhör bildgalleri

  Platser  Tätort

  Fler bilder från Bredaryd församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Yvonne Öhrbom
  Som släktforskare och en av föreningsredaktörerna för Bredaryds Bygdeband skulle jag vilja förmedla vilket värde det är att dokumentera vår bygds historia, platser och människor, för framtida generationer. Har du foton eller berättelser att dela med dej av, så kontakta oss. bygdeband.bredaryd@gmail.com

  Källa