Annebergs Gård

  Det f d säteriet och officersbostället Anneberg (Anneberg 1:11) ligger sydost om
  Annebergssjön. Gården omges av ett öppet landskap som idag betas av köttdjur. En
  äldre allé leder från söder upp mot gården, men brukas inte längre. I förlängningen
  av denna allé finns på gårdsplanen en väghållningssten i granit med den inhuggna
  texten ”No 749 ANNEBERG 1 063,2 III” (fornlämning nr 197). Herrgårdens
  huvudbyggnad är uppförd på 1700-talet och byggdes om i början av 1900-talet. Den
  timrade byggnaden har en gul locklistpanel och är försedd med frontespis och brutet
  tak. Byggnaden flankeras av två envånings flygelbyggnader mot söder. Den västra
  flygeln är uppförd i timmer omkring 1800, medan den östra är en senare byggd kopia
  av den förra. Bägge har en faluröd locklistpanel.

  Tillhör bildgalleri

  Platser  Gård, Hemman

  Fler bilder från Hälleberga församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Yvonne Öhrbom
  Som släktforskare och en av föreningsredaktörerna för Bredaryds Bygdeband skulle jag vilja förmedla vilket värde det är att dokumentera vår bygds historia, platser och människor, för framtida generationer. Har du foton eller berättelser att dela med dej av, så kontakta oss. bygdeband.bredaryd@gmail.com

  Källa