Handlare i Ekamåla. -83

  Fr v Alfred Johansson, Martina Magnusson f. Johansson, Lovisa Pettersson, Hilma Rodin f. Johansson, Oskar Johansson

  Bildinformation

  Copyright
  Nej.

  Tillhör bildgalleri

  Platser
  Fler bilder från Kalvsvik församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Göran Högstedt
  Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .

  Källa