Forslyckan

  Forslyckan (Havrida 2:13) består av två bostadsenheter. I norr återfinns en faluröd
  timrad parstuga i två våningar från 1864 samt ett falurött timrat bostadshus från
  1800-talets slut. Den förra har på övervåningen ett rum med dekormålning på väv,
  utförd i samband med husets uppförande. I samband med en delning av gården
  uppfördes bostadshuset i söder 1907. Byggnaden har en rödfärgad liggande och
  stående fasspontpanel och är försedd med frontespis och förstukvist med lövsågerier
  åt öster. Denna tidstypiska byggnad utgör ett ovanligt inslag i kommunen, där
  bostadshus av parstugetyp och framkammarstugor är dominerande bland de äldre
  byggnaderna. Byggnaderna är placerade på ett höjdläge i det omgivande
  odlingslandskapet. Tomten avgränsas från vägen av stora lönnar och av ett
  spjälstaket

  Tillhör bildgalleri

  Platser
  Fler bilder från Bredaryd församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Yvonne Öhrbom
  Som släktforskare och en av föreningsredaktörerna för Bredaryds Bygdeband skulle jag vilja förmedla vilket värde det är att dokumentera vår bygds historia, platser och människor, för framtida generationer. Har du foton eller berättelser att dela med dej av, så kontakta oss. bygdeband.bredaryd@gmail.com

  Källa