Bogserbåten Hulevik


    Fler bilder från Kalvsvik församling:

    Visa fler bilder ›


    Publicerad av

    Göran Högstedt
    Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .