Anna Green

Anna Green, Hässlelycke

Bildinformation

Förv. datum
1987.
Copyright
Nej.

Fler bilder från Kalvsvik församling:

Visa fler bilder ›


Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .

Källa