Glöshults Ångsåg 1915-1937

  Ladda ner

  Anledningen till detta inlägg beror på att ett järnvägsspår anlades för att frakta timmer från skogs-averkningsplatser till Ångsågen i Glöshult, och då kom spåret att beröra Örsås.Samt att personer från Abild deltog i arbetet bl.a. Gustav Persson Efshult och Erik Eriksson Älmeberg.Det är torpinventeringsgruppen i Abilds hembygdsförening Uno, Lars och Gösta som arbetat med att få fram uppgifter om framför allt järnvägen.


  Fler bilder från Abild församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Jan Svensson
  Har ni några bilder eller text kontakta 0708-824906 e-post jan39@telia.com

  Källa

  2019-01-22