Målarna vid kyrkan 1994

  Kalvsviks kyrka målades om 1994. På kyrktrappan efter avslutat arbete: Peter Vidh, Klas Eriksson, Paul Shiffer och Kurt Hansson.

  Bildinformation

  Förv. datum
  1994.
  Copyright
  Nej.

  Tillhör bildgalleri

  Platser
  Fler bilder från Kalvsvik församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Göran Högstedt
  Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .

  Källa