Torneslaktaren

  ”Torneslaktaren” Thure Petersson (mannen i skärmmössan) besöker Ljunggård omkring 1930.
  Fr.v.syskonen Ida, Hjalmar, Karl och Hulda Andersson. I dörröppningen deras mor, Anna.

  Bildinformation

  Förv. datum
  1995.

  Tillhör bildgalleri

  Platser
  Fler bilder från Kalvsvik församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Göran Högstedt
  Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .

  Källa