Eric Larsson

  Eric Larsson var kommunalman och allt i allo i Morup i många år men lämnade många uoodrag vi kommunsamanslagningen 1970 blad annat ordförandeskapet i kommunalnämnden.En insats som Eric gjorde för bygden var initiativtagandet för bevarandet av Olofsbo hembygdsgård eller ”Staffens”, Det bildades en stiftelse 1963 för att bevara denna kringbygda gård som är en typisk 1800-talsgård just här i Halland Det är också Eric Larsson som Morup Stafsinge hembygdsförening har att tacka för hans insats när det gällde att rädda det första gamla skolhuset i Morup,det hus som senare var konstnär Axel Anderssons hem och atelje,Hembygdsföreningen fick här lokaler till sin verksamhetoch byggnaden blev bevarad till framtiden. Eric köpte huset när det bjöda ut på auktion efter Axel och Gerdas död.Hembygdsföreningen fick genast didponera huset och fick senare köpa fastigheten för samma summa som Eric gav.Gården där Eric föddes kallades Lill Johanessa och låg på Torsåsen.När Eric slutade skolan fick han ta arbete som dräng.Lönen var då 15 kronor i månaden.Han berättade vidare att 1930 inte tjänade mer än 1000 kronor det år då han och Hanna gifte sig, De slog sig ner i Bölse där de träffats i Bölse bygdegård på en danstillställning Hanna kom annars från Spannarp så det var inte närmsta väg att ta sig till Bölse för en fest. På äldre dar kom Hanna och Eric att ställa iordning ett aldeles eget hembygdsmuseum i den gamla bygdegården so de köpte. Som pensionärer bosatte de sig i en iordningställd lägenhet där.

  Personer i bilden

  Tillhör bildgalleri

  Platser  Församling

  Fler bilder från Morup församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Hans-Eric Larsson
  Föreningsredaktör för Morup-Stafsingen Hembygdsförening Har ni någon information typ text eller bilder kontakta mejl (hansericlarsson@hotmail.com)

  Källa