Skönneruds fattiggård + Minstbjudande i Boda

  Ladda ner

  Jernskogs Sockens Jordegare som deltagit i köpet af Skönneruds egendom och fattiggårds-inrättningen.Samt dertill bidragit med jemte annat kallas till Kommunatstämman i Sockenstugan Söndagen den 17 innevarande November efter Gudstjenstens slut för att besluta om qvartullen vid Skönneruds qvarn skall nedsättas så att den blir lika med qvarntullen vid Koppoms qvarn.
  Fjuserud den 9 November 1872
  Nils Olsson i Fjuserud
  Kommunalstämman blifver söndagen den 17 November.
  ###############################################################################
  Kungörelse
  Nästa Lördag den 12te dennes blifver hos undertecknade Mjölnaren Carl Anderssons 4 minderåriga Barn till minstbjudande på skötsel bårt akorderat, vilkoren blefvo vid auktion Öfverenskommet.
  Boda den 6te October 1872
  Nils Olsson förmyndare
  auktion blifver i Boda nästa Lördag i god tid på dagen.


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa