Gödda qvarngaltar + Saknat lamm

  Ladda ner

  Kungörelse
  Wid Skönneruds Bruk hålles Auktion nästkommande måndag eller den 7de dennes att till den högstbjudande Bortsälja 6 stycken gödda qwarnGaltar Betalningswilkoren Bestämmas wid auktionens Början. Auktionen Börjar k= 12 på dagen.
  Skönneruds Bruk den 6te dennes.
  Styrelsen
  #########################################################################################
  Hos undertecknade är ett hvit lamm märkt i det venstra örat med ett hack, som önskas att få igen Läsa om någon har tillvaratagit den.
  Skönnerud den 14 november 1834.


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa