Qvarnstenar från Sulviken + Skola inom Påteruds rote

  Ladda ner

  Kungörelse
  Vid Skönnruds Bruk hålles Auction Måndagen den 20de dennes att till den minstbjudande att framfrakta tvenne qvarnstenar ifrån Sulviken till Skönrudes qwarn. Styrelsen.
  #######################################################################################
  I morgon måndagen den 18de Augusti inställer sig barnen som höra till folkskolan inom Påteruds rote hos Anders Olsson i Nohlgård der Skolans andra Termin börjas. De barn som ej erhållit afgångsbetyg och som likväl gå med i Nattvardskolan kallas, att inställa sig i Nohlgård.
  Näfved den 17de Augusti 1873, Olof Börjesson.


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa