Qvarnstenar från Arvika – Prästlön

  Ladda ner

  Kungörelse
  Skolla några vara hugade åtaga Sig frakta ett par qvarnstenar från Arvika, torde den eller de infinna Sig i Sockenstugan i dag efter gudstjänstens slut för att med vedertaknad öfverenskommelse och då den som ätager sig detta för minsta pris har företräde.
  Beted den 7 Augusti 1870.
  å Kommiterades vägnar
  G Molander
  #####################################################################################
  DE, som restera i sina löner till mig, anmodas vänligen, att denna vecka aflemna den på Hofsten. Jag är nu i serskildt behof att få dem.
  Hofsten d. 24 November 1872.
  A Svartengren.


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa