Qvarntull + 4 barn till minstbjudande

  Ladda ner

  Kungörelse
  Jernskogs Sockens Jordägare, som deltagit i köpet af Skönneruds egendomen Och fattiggårds-inrättningen. Samt dertill bidragit med penningar jemte annat. Kallas till Kommunalstämma i Sockenstugan Söndagen den 17 innevarande November efter Gudstjenstens slut. för att besluta om qvarntullen vid Skönneruds qvarn skall nedsättas så att den blir lika med qvarntullen vid Koppoms qvarn.
  Fjuserud den 9 November 1872.
  Nils Olsson i Fjuserud


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa