1. Blifvande qvarnhusbyggnad

  Ladda ner

  Kungörelse
  I morgon Måndagen de 24 october och följande dagar skolla femton man dagligen infinna sig på Skönneruds Bruk, försedda med jernspett och yxa, för att uppbryta sten till blifvande qvarnhusbyggnad, och skolla de hemman som står till rest först utgöra här anförde rester som följer Nemligen:
  Fjell 3 dagsverken
  Gräfbacka 2 ”
  Korsbyn 4 ”
  Krona 5 ”
  Norra Lian 16 ”
  Remgeng 10 ”
  Måstakan 6 ”
  Summa 46

  Äfven befrias här nedan anförde hemman tills vidare
  från dagsverken, emedan de förrut gjordt öfver sin skyldighet
  efter som följer Neml.
  Nohlgård 6 dagar
  Näfved 6 ”
  Skönnerud 8 ”
  Slerteg 4 ”
  Stommen 6 ”
  Söpple 9 ”
  Wadjungsed 8 ”
  Summa 97
  På kommiterades Wägnar
  G.Molander


  Fler bilder från Järnskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Rickard Loberg
  Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com

  Källa