Johan och Selma Karlsson på ålderns höst

  Johan (1880-1962) och Selma (1880-1956) var torpare på Hallagård 1908-1918 men efter en incident vid en morgonuppställning (se under Hallagård) på Hjuleberg fick Johan och Selma lämna Hallagård och flyttade till torpet Landstorp under Perstorp. Johan och Selma flyttade troligen från Landstorp 1925. Johan och Selma fick tillsammans 6 barn Nils Wilhelm f. 1909, Anders Daniel f. 1911, Karl Emil f.1913 och Edla Annie f. 1916 dessa fyra var födda på torpet Hallagård ytterligare två barn föddes på torpet Landstorp det var Tage Sören f.1919 och Märta Linnea f. 1922.
  I Abildsboken på sidan 131-132 kan man läsa att Johan och Selma bodde på Hallagård 1908-1918 härefter flyttade familjen till torpet Landstorp se sidan 310-311 i Abildsboken, 1925 flyttade paret till Ryd 2:4 Bökkullen se sidan 330 i Abildsboken, 1928 flyttade Selma och Johan och dom tre yngsta barnen till Stafsinge.
  I bygdeband under Vessige församling kan man läsa följande:Järnbo hade ägts och brukats sedan 1753 av samma släkt. Syskonen Andersson var den 6:e och sista generationen.
  1938 köpte Hartvig Nylander i Väby gården av Andreas Kristianssons sterbhus. Gården brukades därefter av arrendatorerna Nils f.1909 och Anders f.1911 Karlsson (båda födda på torpet Hallagård i Abild), som bodde på gården. Där bodde också brödernas föräldrar: Johan Alfred Carlsson f 1880 i Abild d 1962 och Selma Olivia f Nilsson f 1880 i Abild d 1956 samt systern Märta Linnea f 1922 på torpet Landstorp i Abild.
  Bilden från Inga-Lill Cederberg Vessigebro som skriver i ett mail till mig: Svenning Carlsson i Torup har sänt mig några bilder på hans släktingar i Järnbo och Lilla Grimshult, som jag placerat i Bygdeband. Han har också sänt mig bilder på sina farföräldrar som hörde hemma i Abild.
  I Abildsboken har jag hittat farföräldrarna, Johan Karlsson och Selma, på sid 131 och 311. De fick 6 barn, en son är Anders Karlsson i Järnbo och en är Tage i Rörkull (Sörens far)
  Svenning är son till Anders i Järnbo.
  Fotografiet av paret på äldre da´r är taget i Järnbo av Svenning.
  Tack Inga-Lill för dom fina bilderna!


  Fler bilder från Abild församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Jan Svensson
  Har ni några bilder eller text kontakta 0708-824906 e-post jan39@telia.com

  Källa

  2019-04-05