Sävare Tomten 2


    Fler bilder från Sävare församling:

    Visa fler bilder ›


    Publicerad av

    Nils Drejholt
    1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital