Hallandaknatte

  Närmsta ås till Hallandaknatten med vårdkasar var Karsåsen Långserud. Ödebyns gamla skolrote gränsar i norr till Långseruds socken. Kuel, Karsåsen, Björfältere, Bälsingetorpet och Tusätern ligger i Långserud, men står i direkt förbindelse med Malån och Byn över Hallandaknatten. De gamla gångstigarna växer nu igen. Det bildas urskogar och ogenomträngliga snår, där gamla färdvägar gick fram. Landsbygden i vårt land kan ej längre vara ett öppet landskap. Därtill fordras idog landsbygdsbefolkning som håller sig med häst, kor, får, grisar, getter, kaniner, höns och bin. För att hålla dessa djur måste all onödig växtlighet bort och då hjälps djuren och människorna åt att håla landet öppet.


  Fler bilder från Svanskog församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Thomas Kjellgren
  Föreningsredaktör för Svanskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Svanskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0157-213 36, 0760-72 54 34, eller skriva till mig på adressen thomas.kjellgren@telia.com

  Källa